Ons verhaal

We hebben kennis van de regelgeving omdat we werkzaam zijn bij gemeente met als specialisatie Welzijn en Zorg. We hebben kennis van de zorg omdat we daarin zijn opgeleid. En we hebben inmiddels ruime ervaring. En achter mij staat het netwerk van BMZM.

De mantelzorger moet zowel het professionele als het informele netwerk kennen en tijdig kunnen aanspreken op hulp. Als dat goed georganiseerd is, is de mantelzorger heel goed in staat mantelzorg tijdelijk of langdurig te bieden.

Als mantelzorgmakelaar ben ik een ambassadeur en een verbinder. In die rol wil ik de aandacht voor mantelzorg vergroten en mantelzorgondersteuning bieden.

Als mantelzorgambassadeur geef ik voorlichting en vraag ik aandacht voor de rol van de mantelzorger.

Als verbinder heb ik contacten met o.a. gezondheidscentra, welzijn en zorgorganisaties en vraag aandacht voor de mantelzorger die de professionals  dagelijks tegenkomen. Specifiek voor de huisartsenpraktijk, heb ik in aanvulling op de toolkit van de landelijke vereniging van huisartsen een werkmethode ontwikkeld voor het kunnen signaleren, registreren en verwijzen van mantelzorger. Deze methode is eenvoudig en snel te implementeren. Deze methode voorziet tevens in samenwerking met de ondersteuningsmogelijkheden van welzijns- en zorgorganisaties. In aanvulling op dit registratiesysteem kan aanvullend kortdurend regelhulp betrokken worden via o.a. een lokaal steunpunt mantelzorg -veelal ondergebracht bij een welzijnsorganisatie- en via de mantelzorgmakelaar Veel gemeenten hebben een steunfunctie mantelzorg gesubsidieerd en veel ziektekostenpolissen hebben in hun aanvullend pakket een regeling opgenomen voor de mantelzorgmakelaar.

Zowel in mijn werk, als privé heb ik veel te maken gehad met mantelzorg, waardoor ik vanuit verschillende perspectieven naar dit onderwerp kan kijken. Ik ken de taal van gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties en weet daardoor de weg in de snel veranderende zorg, Als (netwerk)coach biedt ik ondersteuning bij persoonlijke vragen en kan ik mantelzorgers helpen hun netwerk te vergroten en te betrekken.

Graag lever ik met mijn ervaring en kennis een bijdrage aan mantelzorgers, maar ook aan werkgevers en welzijnsorganisaties die te maken hebben met mantelzorg(ers). Mijn drive is deze werelden bij elkaar te brengen. 

Bedrijfsgegevens

Mail
baaijens@mantelzorgmakelaar-rijnstreek.nl

Vestiging
Augustijnenlaan 28
2408 DW Alphen aan den Rijn

KVK nummer
68357281

BTW-ID nummer
NL001187520B47

U kunt ons ook vinden op
Lid van de beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars BMZM